Chủ đề thi đua năm 2024: “THI ĐUA SÁNG TẠO - VỀ ĐÍCH THÀNH CÔNG”
Chủ đề thi đua năm 2024: “THI ĐUA SÁNG TẠO - VỀ ĐÍCH THÀNH CÔNG”